waterVoor het stichten van de jachthaven kon land worden aangekocht van het 'Old Burger Weeshuis' te Sneek. De totale ontwikkeling van haventerrein, kolken en het bouwen van 90 stuks schiphuizen, werd gefaseerd over een periode van 27 jaren uitgevoerd en kwam pas in 1937 gereed.

  De diverse ontwikkelingsfasen: Op 26 januari 1911 was de aanbesteding voor het graven van de 1e havenkolk, alsmede het bouwen van 12 jachthuizen. Het werk werd gegund voor F 7700,- aan de aannemers H.H. de Graaf te Sneek: graven kolk en opzetten polderkaden F. de Wolf te Sneek: bouwen 12 schiphuizen.

  N.B.: De heer de Wolf deed met toestemming van de toenmalige Raad van Beheer het bouwen van de jachthuizen over aan aannemer P.J.Olij.

DSCN1214Bovendien werden nog 6 schiphuizen door een aantal aandeelhouders voor eigen rekening vóórgefinancierd, tegen vergoeding van waterpacht. Hierdoor kwam het totaal op 18 schiphuizen. (nrs. 1 t/m 18) Deze eerste schiphuizen stonden dus parallel aan het voormalige toegangspad, waar thans de later aangelegde ontsluitingsweg naar het zwembad werd aangelegd.

  In 1921 werden in de 1e kolk nog 8 schiphuizen gebouwd. (nrs. 19 t/m 26)

  In 1924 werd het eerste gedeelte van de 2e kolk gegraven en in dat jaar werden tevens 24 schiphuizen gebouwd (nrs. 27 t/m 50) De kolk werd gegraven door Y. Elzinga uit Arum. De jachthuizen werden gebouwd door aannemer J(an) Lusthof.

  In 1926 werden 8 schiphuizen gebouwd door de firma Ooms en Lusthof. (nrs. 51 t/m 58) Hiermee was de wal aan de kant van het Burgemeester de Hooppark eerst volgebouwd.

  De jachthuizen aan de kant van de Oudvaart werden als volgt gerealiseerd:
In 1927: 4 jachthuizen (nrs. 75 t/m 78) Aannemer: P.Boomsma.
In 1931: 6 jachthuizen (nrs. 69 t/m 74) Aannemer: P.Boomsma.
In 1936:10 jachthuizen (nrs. 59 t/m 68) Aannemer: P.Boomsma.

  Hiermee was ook de kant van de Oudvaart volbebouwd en kwam de Raad van Beheer met het voorstel tot uitbreiding van de 2e kolk! Hiertoe kon 3000 m2 land worden aangekocht van de gemeente Sneek voor de prijs van 40 cent per m2, onder voorwaarde dat door de N.V.Sneeker jachthaven een strook grond, groot 80 m2 aan de gemeente zou worden afgestaan voor de aanleg van de huidige ontsluitingsweg naar het toen te bouwen zwembad. De aandeelhouders stemden hiermee in.

  In 1937 werd de 2e kolk uitgebreid in samenwerking met de gemeente Sneek tegen een vergoeding voor het graafwerk van f 2900,-. Na gereed komen van deze uitbreiding, werd in 1937 aansluitend een begin gemaakt met de bouw van het laatste complex van 12 jachthuizen (nrs. 79 t/m 90), naar ontwerp van aandeelhouder/architect A.Goodijk. De aannemer staat niet in de notulen vermeld.

  Hiermee was het totaal aantal te bouwen jachthuizen voltooid.

DSCN1245Vanaf de zestiger jaren werd in fasen begonnen met vernieuwen van de bestaande schiphuizen. Deze renovatie was noodzakelijk, aangezien de oude jachthuizen op houten palen was gefundeerd, tot op de eerste zandplaat, hetgeen tot verzakkingen aanleiding gaf. Bovendien waren op vele plaatsen de palen op *water en wind* dermate aangetast, dat vervanging noodzakelijk maakte. De vervangende nieuwe jachthuizen werden op betonpalen tot op de 2e zandplaat gefundeerd.

De fasering van de vernieuwing verliep als volgt:

1966 nrs. 15 t/m 18,  4 jachthuizen Architect: J.D.van der Molen.
1967 nrs. 19 t/m 26,  8 jachthuizen Architect: G.W.goodijk.
1968 nrs   1 t/m 14,   hiervoor kwamen 13 jachthuizen in de plaats. Architect: G.W.Goodijk.
1984 nrs. 51 t/m 58,  8 jachthuizen Architect: G.W.Goodijk.
1986 nrs. 35 t/m 48,  hiervoor kwamen 14 jachthuizen in de plaats. Architect: G.W.Goodijk.
1989 nrs. 79 t/m 90,  12 jachthuizen Architect: G.W.Goodijk.
1996 nrs. 59 t/m 78,  20 jachthuizen Architect: G.W.Goodijk.

  De laatste vernieuwing werd in 2006 gerealiseerd, dit betreft nrs. 27 t/m 34, 8 jachthuizen door aandeelhouder/architect S.R. van der Berg. 

  In totaal staan dan 87 jachthuizen op het havencomplex, welke allemaal op betonpalen staan gefundeerd.

  Vanaf 2010 zijn diverse houten loopsteigers vervangen door kunststof en in 2015 is de oude houten damwand langs de Oudvaart over een lengte van bijna 250 meter volledig vernieuwd en vervangen door een kunststof uitvoering.

Wie is online

We hebben 20 gasten en geen leden online

Statistieken

Artikelen bekeken hits
134706