kadeDe S.Z.C. nam in 1910 het initiatief tot het stichten en oprichten van de eerste Sneeker Jachthaven met overdekte ligplaatsen voor schepen. Als doelstelling gold: “Ter bevordering van den zeillust”

 

De eerste Sneeker Jachthaven is opgericht op 13 december 1910. De oprichtings vergadering werd gehouden in café 'Onder de Linden' te Sneek en begon s' avonds om 19:30 uur in de bovenzaal.

 

Namens een commité van oprichting opende de heer H(ielke-baes) van der Zee, (tevens voorzitter van de Sneeker Zeilclub - S.Z.C.) de vergadering met de woorden om  "in het belang van de zeilsport te komen tot het oprichten van een jachthaven voor ligplaatsen van pleziervaartuigen". Aanwezig waren toen 16 potentiële aandeelhouders. Ter vergadering werden concept statuten besproken, welke waren opgesteld door notaris J. Heerema.

 

Statutair werd de naam: 'N.V. Sneeker Jachthaven' vastgelegd.

 

DSCN1214De eerst gekozen Raad van Beheer bestond uit de heren; H. van der Zee; J. Hofstra; A. ten Cate; P.J. Olij en F. de Jong. De heer Hofstra werd tot voorzitter benoemd.

 

Bij akte op 2 oktober 1972, werd ten overstaan van notaris Mr. E.K. Hoekstra, de N.V. Sneeker Jachthaven, omgezet in 'B.V. Sneeker Jachthaven', na besluit in de 'Algemene Vergadering van Aandeelhouders' van 17 mei 1972.

 

Wie is online

We have 4 guests and no members online

Statistieken

Articles View Hits
175833